Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
17.08.2018
Anita, Eliza, Miron, Anastazja, Jacek, Joanna, Liberat, Zawisza
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN
 1. Regulamin strony obowiązuje wszystkich użytkowników strony.
 2. Właścicielem i Administratorem strony jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu.
 3. Niniejszy regulamin jest regulaminem nadrzędnym strony, o ile strona nie posiada dodatkowych regulaminów (np. konkursy, fora, sondy, itp.), użytkownik kierować się powinien zawartymi w nim przepisami.
 4. Jeżeli strona posiada dodatkowe regulaminy (np. konkursy, fora, sondy, itp.) użytkownik akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się również do zapoznania się z takowymi regulaminami (tych stron).
 5. Nieznajomość dodatkowych regulaminów przy jednoczesnym korzystaniu z wybranych stron w żadnym wypadku nie zwalnia użytkownika przed ewentualną odpowiedzialnością.
 6. Jeżeli użytkownik nie zgadza się lub nie akceptuje dodatkowego regulaminu (np. konkursy, fora, sondy, itp.) powinien taką stronę niezwłocznie opuścić.
 7. Korzystanie z wybranych stron pomimo niezaakceptowania regulaminów tych stron nie zwalnia użytkownika z ewentualnej odpowiedzialności.
 8. Niniejsza strona jest stroną internetową szkolną, a co za tym idzie staramy się w treści poruszać tylko tamaty związane z dziećmi i młodzieżą
 9. Naszym nadrzędnym celem jest propagowanie właściwych i poprawnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
 10. Materiały zamieszczone w obrębie całej strony w postaci zdjęć, multimediów i innych plików są chronione prawem autorskim. Możesz korzystać z nich (np. w postaci tapet, do użytku własnego), jednak zabronione jest wykorzystywanie ich w innych celach bez uprzedniej zgody administratora.
 11. Użytkownicy mogą dokonywać wpisów na stronie (min. księga gości, kontakt, itp.), zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i dobrymi obyczajami.
 12. Administrator lub moderator zastrzega sobie prawo decyzji dotyczących edycji, usuwania i moderowania postów i wpisów użytkowników.
 13. Administratorzy bez podania przyczyny, z ważnych względów mogą usunąć, lub zablokować każdy post / wpis niezgodny z przyjętymi normami i zasadami.
 14. Wszystkie skrypty oraz rozwiązania techniczne i użytkowe zawarte na stronie są jej integralną częścią i chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikacje, zmiany i próby ingerencji osób trzecich bez zgody autorów skryptów są naruszeniem prawa.
 15. Materiały nadesłane przez użytkowników, a przeznaczone do zamieszczenia na stronie (w postaci: tekstów, zdjęć i innych multimediów) zostaną zamieszczone na stronie pod warunkiem spełnienia przez nie odpowiednich kryteriów i przyjętych norm.
 16. Materiały nadsyłane do zamieszczenia na stronie (w postaci: tekstów, zdjęć i innych multimediów) przez nieupoważnionych bądź niezweryfikawanych użytkowników nie będą umieszczone na stronie przed ich weryfikacją.
 17. Celem weryfikacji nadesłanych do zamieszczenia na stronie (w postaci: tekstów, zdjęć i innych multimediów) materiałów należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym, wychowawcą bądź administracją szkolną.
 18. Przez weryfikację materiałów nadesłanych do zamieszczenia na stronie (w postaci: tekstów, zdjęć i innych multimediów) rozumie się informację potwierdzającą weryfikację przesłaną przez osobę upoważnioną którą może być nauczyciel prowadzący, wychowawca bądź administracja szkolna.
 19. Za materiały nadesłane przez użytkowników, przeznaczone do zamieszczenia na stronie odpowiadają ich autorzy / nadawcy.
 20. Materiały dotyczące pracy szkoły (min. plany lekcji, dokumenty szkolne, rozkłady materiału, spis podręczników) są umieszczane, usuwane lub zmieniane przez administratora na polecenie dyrekcji szkoły.
 21. Administrator zastrzega sobie prawo do skracania, przerabiania i formatowania nadesłanych przez użytkowników materiałów.
 22. Materiały nadesłane do zamieszczenia na stronie anonimowo nie będą zamieszczane !
 23. Administrator zastrzega sobie prawo niepublikowania niektórych nadesłanych materiałów (np. ze względu na zwarte w nich nieodpowiednie treści, obrażające uczucia innych, treści niezgodne będź łamiące obowiązujące prawo i dobre obyczaje, lub niespełniające innych wymaganych kryteriów).
 24. W każdym przypadku za treść i zawartość postów (bez względu na zawarte w nich treści) odpowiada autor postu.
 25. Administrator i moderator bezwarunkowo nie odpowiadają za treści zawarte w postach użytkowników i gości strony.
 26. Administratorzy strony na uzasadniony wniosek użytkowników / użytkownika mogą moderować lub usuwać treści zawarte w postach innych użytkowników.
 27. Pisząc posty pamiętajmy o prostej zasadzie, aby pisząc o innych ludziach i użytkownikach pisać rzeczy które nie będą obrażały innych i takie które sami chcielibyśmy czytać o sobie.
 28. W żadnym wypadku nie będą tolerowane jakiekolwiek przejawy niewłaściwych postaw społecznych (min. faszyzmu i rasizmu), używania niewłaściwego słownictwa i niekonstruktywnego krytykanctwa.
 29. Nie będą tolerowane przejawy postaw niezgodnych z netykietą (zbiorem poprawnych zasad i postaw w internecie), w szczególności min.:
  • Trolling - jest to postawa użytkownika prowokująca kłótne, utarczki słowne, obrażająca innych użytkowników. Nie prowokuj więc innych i nie daj się sam prowokować, nie odpowiadaj na prymitywne i niekulturalne zaczepki w jakiejkolwiek postaci.
  • Flooding - najprościej jest to zaśmiecanie treści, zalewanie strony wieloma, często identycznymi lub podobnymi wpisami np. w komentarzach, księdze gości, itp. Pamiętaj więc aby nie zalewać otaczającego nas świata śmieciami - ani tego świata rzeczywistego, ani wirtualnego !
  • Spamowanie - zaśmiecanie treści poprzez wpisy np. w księdze gości lub komentarzach (niestety bardzo częsta praktyka), na pierwszy rzut oka wyglądająca dość niewinnie (zwłaszcza gdy ktoś reklamuje np swoją stronę, bloga, itp.). Wchodzenie na strony i zostawianie wszędzie podobnego lub identycznego wpisu typu: "Fajna strona, zapraszam na moją" jest bardzo prymitywną metodą promocji swojej strony i praktyką denerwującą innych użytkowników.
 30. Wszelkie uwagi, pomysły i zapytania dotyczące strony internetowej kierować należy do administratora lub moderatora strony.
 31. Administrator udziala informacji tylko związanych ze stroną internetową, zapytania dotyczące pracy szkoły prosimy kierować na email szkoły, kontaktować się telefonicznie lub osobiście z administracją szkolną.
 32. Zapytania przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych dotyczące pracy szkoły, oraz dokumentów szkoły zamieszczonych na stronie internetowej będą przekazywane administracji szkolnej.
 33. Użytkownicy którzy nie podpisali / wyrazili zgody na publikację wizerunku nie mogą imiennie brać udziału w życiu strony.
 34. Jeżeli użytkownik pomimo braku ważnej zgody na publikację wizerunku bierze imiennie udział w życiu strony sam ponosi za to ewentualną odpowiedzialność.
 35. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników nie posiadających ważnej zgody na publikację wizerunku, czynnie bądź pośrednio biorących udział w życiu strony, jednocześnie którzy nie zgłosili faktu braku takiej zgody.
 36. Przy publikacji niektórych materiałów np. zdjęć zbiorowych (bez opisów imiennych) nie jest wymagana zgoda na publikację wizerunku.
 37. Administrator strony może z ważnych przyczyn (łamanie regulaminu, naruszanie zasad, względy bezpieczeństwa, i inne) zablokować użytkownika czasowo lub trwale.
 38. W przypadku zauważenia nadużycia, obraźliwego tekstu, nieautoryzowanego wykorzystania materiałów bądź zdaniem użytkownika innego złamania ogólnie przyjętych zasad prosimy o kontakt z administratorem lub moderatorem strony.
 39. Drogi użytkowniku, pamiętaj że wbrew utartym poglądom w internecie wcale nie jesteś anonimowy.
 40. Administrator nie udziela żadnych informacji o użytkownikach i gościach strony osobom trzecim, w tym innym użytkownikom.
 41. Zgromadzone dane użytkowników (zgodznie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) są chronione prawnie i nie będą udostępniane osobom trzecim. Będą jedynie przetwarzane w wewnętrznym systemie tylko i wyłącznie na jego potrzeby.
 42. Użytkownicy strony korzystający z funkcji dostępnych na stronie, i biorący udział w życiu strony w żadnym wypadku nie mogą tłumaczyć się nieznajomością regulaminu.
 43. Zapoznanie się z regulaminem strony leży w interesie każdego użytkownika strony.
 44. Jeżeli użytkownik zamierza korzystać z usług strony internetowej jednocześnie zgadza się do akceptacji polityki prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 45. Jeżeli użytkownik nie zgadza się do akceptacji polityki prywatności i nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową.
 46. Użytkownik strony który pomimo poinformowania go wyraźnym komunikatem o wymogu akceptacji polityki prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie korzystał z usług strony nie opuszczając jej nie może powoływać się na nieznajomość regulaminu strony i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 47. Rejestrując się równocześnie potwierdzamy, że zapoznaliśmy się i zaakceptowaliśmy regulamin.
 48. Administrator / właściciel strony zastrzega sobie prawo modyfikacji lub rozszerzenia regulaminu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").
W związku z tym informujemy o zasadach, na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych od dnia 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
Administratorem Twoich danych osobowych jest - Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu.
Jakie dane osobowe przetwarzamy ? Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług za pośrednictwem strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, oraz poczty elektronicznej i formularzy kontaktowych.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane ? Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby: dopasować treść strony i jej tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań i potrzeb, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia, dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać naszą stronę i sprawić, że będzie maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom i wymaganiom.
Kto może przetwarzać twoje dane ? Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane mogą przetwarzać tylko i wyłącznie osoby imiennie upoważnione do tego przez Administratora danych osobowych.
Komu możemy przekazać dane ? Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym, uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Żadne Twoje dane, w żadnej postaci nie będą przekazywane podmiotom trzecim, na przykład w celach marketingowo - reklamowych.
Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych ? Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w Rozporządzeniu. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Swoją wolę skorzystania z tych praw.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych ? Każde przetwarzanie Twoich danych musi być i jest oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty, z których korzystasz). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora.
Administrator
RebaRecalNakarm Głodne DzieckoSzkoła Bez PrzemocyBezpieczna Szkoła
Szlachetna Paczka
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2004 - 2018 design by sid