Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
17.08.2018
Anita, Eliza, Miron, Anastazja, Jacek, Joanna, Liberat, Zawisza
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego :

przewodnicząca : Natalia Skolud

z-cy przewodniczącej : Adam Wiśniowicz, Wiktoria Bajkiewicz

opiekun : Gabriela Skolud

Samorząd Uczniowski jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją.
Cele Samorządu Uczniowskiego:
- reprezentuje społeczność uczniowską
- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego
- działa na jego rzecz i w obronie jego praw
- propaguje ideę samorządności oraz wychowanie w demokracji
- dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogacanie jej tradycji
- podejmuje działania z zakresu wolontariatu
- współpracuje z Radą Pedagogiczną
Zadania do wykonania:
- wybory Samorządu Uczniowskiego
- wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
- przedstawienie zadań i znaczenie SU
- ustalenie planu działań na cały rok
- przypomnienie zapisów Konwencji o Prawach Dziecka
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń SU praw i obowiązków ucznia
- zorganizowanie kiermaszu ciast celem zbiórki funduszy
- przygotowanie kartek z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły
- przeprowadzanie wywiadów z nauczycielami do gazetki szkolnej
- zorganizowanie głosowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej na nauczyciela w dwóch kategoriach: kłująca pokrzywa i czterolistna koniczyna
- przygotowanie dyplomów i nagród
- przeprowadzenie konkursu "Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa"
- Wróżby andrzejkowe w klasach IV - VII (w czasie zabawy andrzejkowej).
- Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów w celu określenia stopnia świadomości swych praw i obowiązków.
- Przeprowadzenie turnieju tenisa stołowego w klasach IV - VII
- Przygotowanie "Skrzynki zwierzeń" - Gdybym mógł / mogła to co zmieniłabym w swojej szkole ?
- Rozmowy z uczniami o nurtujących ich problemach. Tworzenie ankiet – Czego się boję ?, Czy jest coś / ktoś w szkole, czego / kogo się obawiam.
- Sprawdzanie obuwia zmiennego
- Przygotowanie imprezy świątecznej z konkursem na wykonanie przez klasę z pomocą wychowawcy najpiękniejszego anioła (technika dowolna)
- Przeprowadzenie wyborów Nauczyciela Anioła (nauczyciel anioł – spokojny, dobry, cierpliwy, oddany dzieciom i pracy).
- Przeprowadzenie kiermaszu ciast w celu zebrania pieniędzy dla Fundacji Centaurus.
- Przygotowanie imprezy szkolnej - świąteczne granie w koncercie XXVI WOŚP.
- Przeprowadzenie aukcji rzeczy przynieśionych przez uczniów.
- Kiermasz ciast i rzeczy używanych.
- Promowanie ucznów wyróżniających się w nauce w I semestrze (info na tablicy szamorządu).
- Ogłoszenie konkursu na najlepszą kartkę walentynkową (dowolna technika).
- Udział w gali rozdania dyplomów za aktywną pracę w 26 WOŚP (podziękowanie dla SP1 i otrzymanie Czary Dobroci).
- Przeprowadzenie wśród uczniów anonimowej ankiety "Czy lubisz swoją szkołę ?".
- Ogłoszenie "Dnia Koloru".
- Spotkanie z uczniami muzycznie uzdolnionymi.
- Przygotowania do koncertu instrumentalnego.
- Poszukiwania uczniów o ciekawych zainteresowaniach, przez Samorząd Uczniowski.
- Samorząd Ucziowski po raz pierwszy organizuje turniej tenisa stołowego.
- Przygotowanie gazetki "Jestem dumny z tego, że reprezentuję naszą szkołę" (osiągnięcia sportowe).
- Dzień tolerancji - ankieta i pogadanka na temat wiary.
- Laurka "Dla Mamy".
- Promowanie uczniów wyróżniających się w II semestrze - gazetka Samorządu Uczniowskiego.
- Zorganizowanie "Skrzynki Życzeń Uczniów".
- Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
SieciakiRecalDziecko W SieciNakarm Głodne DzieckoSzkoła Bez Przemocy
Pomagam - Fundacja TVN
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2004 - 2018 design by sid