Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
25.04.2018
Jarosław, Marek, Wiki
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego :

przewodnicząca : Natalia Skolud

z-cy przewodniczącej : Adam Wiśniowicz, Wiktoria Bajkiewicz

opiekun : Gabriela Skolud

Samorząd Uczniowski jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją.
Cele Samorządu Uczniowskiego:
- reprezentuje społeczność uczniowską
- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego
- działa na jego rzecz i w obronie jego praw
- propaguje ideę samorządności oraz wychowanie w demokracji
- dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogacanie jej tradycji
- podejmuje działania z zakresu wolontariatu
- współpracuje z Radą Pedagogiczną
Zadania do wykonania:
- wybory Samorządu Uczniowskiego
- wybory Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
- przedstawienie zadań i znaczenie SU
- ustalenie planu działań na cały rok
- przypomnienie zapisów Konwencji o Prawach Dziecka
- umieszczenie na tablicy ogłoszeń SU praw i obowiązków ucznia
- zorganizowanie kiermaszu ciast celem zbiórki funduszy
- przygotowanie kartek z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły
- przeprowadzanie wywiadów z nauczycielami do gazetki szkolnej
- zorganizowanie głosowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej na nauczyciela w dwóch kategoriach: kłująca pokrzywa i czterolistna koniczyna
- przygotowanie dyplomów i nagród
- przeprowadzenie konkursu "Rozpoznaj nauczyciela na podstawie zdjęcia z dzieciństwa"
- Wróżby andrzejkowe w klasach IV - VII (w czasie zabawy andrzejkowej).
- Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów w celu określenia stopnia świadomości swych praw i obowiązków.
- Przeprowadzenie turnieju tenisa stołowego w klasach IV - VII
- Przygotowanie "Skrzynki zwierzeń" - Gdybym mógł / mogła to co zmieniłabym w swojej szkole ?
- Rozmowy z uczniami o nurtujących ich problemach. Tworzenie ankiet – Czego się boję ?, Czy jest coś / ktoś w szkole, czego / kogo się obawiam.
- Sprawdzanie obuwia zmiennego
- Przygotowanie imprezy świątecznej z konkursem na wykonanie przez klasę z pomocą wychowawcy najpiękniejszego anioła (technika dowolna)
- Przeprowadzenie wyborów Nauczyciela Anioła (nauczyciel anioł – spokojny, dobry, cierpliwy, oddany dzieciom i pracy).
- Przeprowadzenie kiermaszu ciast w celu zebrania pieniędzy dla Fundacji Centaurus.
- Przygotowanie imprezy szkolnej - świąteczne granie w koncercie XXVI WOŚP.
- Przeprowadzenie aukcji rzeczy przynieśionych przez uczniów.
- Kiermasz ciast i rzeczy używanych.
- Promowanie ucznów wyróżniających się w nauce w I semestrze (info na tablicy szamorządu).
- Ogłoszenie konkursu na najlepszą kartkę walentynkową (dowolna technika).
RebaDziecko W SieciNakarm Głodne DzieckoOgólnopolska Koalicja Na Rzecz Bezpiecznego internetuSzkoła Bez Przemocy
Pomagam - Fundacja TVN
Zgodnie z nowelizacją ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym informujemy, że strona www.sp1zabrze.vot.pl w swoim działaniu korzysta z zapisywanych informacji w postaci ciasteczek (ang. cookies).
powered by scms © 2004 - 2018 design by sid