Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
08.06.2023
Ada, Celia, Medard, Maksym, Seweryn, Wilhelm, Wyszesław
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
Zakres Wiadomości I Umiejętności - Nauczanie Zintegrowane - Klasa 1
1. Edukacja Polonistyczna / Etyka
 • Mówienie i słuchanie
  • Wypowiada się wyrazami
  • Wypowiada się zadaniami
  • Stawia pytania, udziela na nie odpowiedzi
  • Wypowiada się kilkoma spójnymi zdaniami na określony temat
  • Posiada bogaty zasób słownictwa
  • Słucha uważnie innych
 • Czytanie
  • Głoskuje
  • Sylabizuje
  • Czyta wyrazami
  • Czyta zdaniami
  • Czyta płynnie
  • Wygłasza z pamięci wiersze
  • Rozpoznaje litery i cyfry
 • Pisanie – mieści się w liniach
  • Stosuje prawidłowy kształt liter
  • Poprawnie łączy litery
  • Prawidłowo rozmieszcza tekst na stronie
  • Poprawnie przepisuje tekst (pisany, drukowany)
  • Pisze poprawnie z pamięci
 • Gramatyka – dzieli wyrazy na głoski, sylaby, litery
 • Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych (współpraca w zabawach z rówieśnikami, stosowanie zwrotów grzecznościowych, ustępowanie miejsca osobom starszym)
 • Szanuje własność prywatną i społeczną
 • Wykazuje altruistyczną postawę wobec innych
 • Jest uczciwy i prawdomówny
 • Niesie pomoc potrzebującym także w sytuacjach codziennych
 • Prezentuje postawę tolerancji i akceptacji rówieśników
2. Edukacja Matematyczna.
 • Potrafi zapisywać liczby w zakresie 10
 • Przelicza obiekty w zakresie 20
 • Porównuje liczby w zakresie 10
 • Dodaje i odejmuje w zakresie 10
 • Wyodrębnia zbiory
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
 • Zna dni tygodnia, miesiące, potrafi korzystać z kalendarza
 • Orientuje się w czasie
3. Edukacja Przyrodnicza / Społeczna.
 • Zna pory roku i charakteryzuje je, potrafi obserwować pogodę
 • Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu
 • Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku
 • Zna rolę zwierząt w przyrodzie
 • Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka i zwierząt
 • Wie jak oszczędzać wodę
 • Wie jak segregować śmieci
 • Potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach
 • Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami
 • Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce, w sytuacjach życiowych, potrafi współdziałać w grupie
 • Akceptuje i wykonuje obowiązki wynikające z roli ucznia
 • Przestrzega norm życia społecznego na terenie klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego; reaguje adekwatnie do sytuacji
 • Zna status administracyjny swojej miejscowości, kraju, w którym mieszka
 • Zna symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej
4. Zajęcia Techniczne.
 • Potrafi wykonać pracę na określony temat
 • Stosuje różnorodne techniki, posługuje się prostymi narzędziami, zna zagrożenia pochodzące z niewłaściwego posługiwania się narzędziami
 • Dba o estetykę prac, utrzymuje ład i porządek wokół siebie
 • Wie jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach i korzystać ze środków komunikacji – wie jak należy zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe
5. Edukacja Muzyczna.
 • Powtarza prostą melodię, śpiewa poznane piosenki
 • Wykonuje śpiewanki i rymowanki
 • Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych
 • Potrafi słuchać muzyki, wyrazić nastrój i charakter (reaguje na zmianę tempa i dynamiki)
 • Wie, że muzykę można zapisać i odczytać
 • Potrafi odpowiednio zachować się w trakcie śpiewania hymnu narodowego oraz na koncercie
6. Edukacja Plastyczna.
 • Wykonuje prace w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; rozumie pojęcia: kształt, barwa, faktura
 • Wykonuje proste rekwizyty np. lalkę pacynkę
 • Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką
 • Rozpoznaje wybrane pojęcia z dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki
7. Wychowanie Fizyczne / Wychowanie Zdrowotne.
 • Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną (grach zespołowych) zgodnie z regułami - zna i respektuje je
 • Potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować, pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne, wykonywać ćwiczenia równoważne, prawidłowo siedzieć w ławce i przy stole
 • Zna zagrożenie chorób dla zdrowia i sposoby zapobiegania chorobom
 • Rozumie znaczenie zdrowego trybu życia: właściwego odżywiania się, aktywności fizycznej, przestrzegania higieny osobistej
 • Wykazuje odpowiednią postawę wobec dzieci niepełnosprawnych, pomaga im.
online: 1 użytkownik, dziś: 58 użytkowników
HelplineNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Kubusiowi Przyjaciele NaturyOgólnopolska Koalicja Na Rzecz Bezpiecznego internetuPoznaj PolskęHelplineNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0Kubusiowi Przyjaciele NaturyOgólnopolska Koalicja Na Rzecz Bezpiecznego internetuPoznaj Polskę
Pajacyk - Nakarm Głodne Dziecko
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2004 - 2023 design by sid