Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
26.09.2023
Cyprian, Justyna, Łucja, Euzebiusz, Łękomir
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
SZEŚCIOLATKOWIE - Dla Rodziców
real_estate_officer_m_a_lcbusiness_woman_presen_a_lc
Prośba dziecka

Szanuj mnie, żebym szanował innych
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać
Słuchaj, żebym umiał słuchać
Nie bij, żebym nie bił
Nie poniżaj, żebym nie poniżał
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać
Nie wyśmiewaj
Nie obrażaj
Nie lekceważ
Kochaj mnie, żebym umiał kochać

Uczę się życia od ciebie...

PRZESŁANIE DLA RODZICÓW WEDŁUG JANUSZA KORCZAKA
 • Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
 • Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
 • Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
 • Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.
 • Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
 • Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
 • Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !
 • Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości, Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
 • Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 • Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
 • Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
 • Nie bądź niekonsekwentny. Wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
 • Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, Że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
 • Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
 • Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
 • Nie bądź ślepy i przy znaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
 • Nie bój się miłości. Nigdy.
6latki
Rodzicu, wahasz się jaką podjąć decyzję - koniecznie przeczytaj ten artykuł ...
(...) Zaniepokojeni rodzice pytają, czy sześciolatek ma wystarczający poziom dojrzałości szkolnej gwarantującej dobry start w szkolnej rzeczywistości. Zgodnie z definicją Stefana Szumana "dojrzałość szkolna to taki poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej". Warto zwrócić uwagę rodziców na fakt, iż oczekiwania stawiane dziecku u progu szkoły są zatem ściśle związane z materiałem dydaktycznym, który musi opanować uczeń klasy pierwszej. Nowa podstawa programowa obowiązująca od września 2009 przyniosła w tej kwestii wielkie zmiany.
   Analogicznie zatem przeformułować należy pojęcie "dojrzałości szkolnej" dopasowując je do wymagań edukacyjnych zarówno w sferze rozwoju fizycznego, jak i w obszarze rozwoju umysłowego, społeczno - emocjonalnego i gotowości do czytania i pisania. Dziecko sześcioletnie jest mniejsze i mniej odporne fizycznie od swojego kolegi siedmiolatka. Jego uwaga jest bardziej podatna na rozproszenie, a pamięć mniej precyzyjna. Spostrzegawczość wzrokowa i słuchowa dopiero się kształtują, a myślenie ma w przeważającej mierze charakter konkretno - obrazowy. Inna jest również odporność emocjonalna oraz dojrzałość społeczna.
   Rodzice muszą jednak wiedzieć, że oczekiwania wobec pierwszaka uwzględniają podobne kryteria, jakim przed reformą sprostać musiał przedszkolak objęty rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Uczeń kończący klasę pierwszą - zgodnie z nową podstawą programową - powinien znać wszystkie litery alfabetu, umieć czytać i rozumieć proste, krótkie teksty, a także pisać proste, krótkie zdania. Nie będzie od niego jeszcze wymagane pisanie ze słuchu. Będzie więc miał czas na poznanie liter oraz rozwijanie kształtującej się dopiero analizy i syntezy wzrokowej. Podobnie w zakresie matematyki. Umiejętności, które posiadać ma uczeń w czerwcu, pod koniec pierwszego roku nauki to miedzy innymi zapisywanie liczb cyframi w zakresie do 10, przeliczanie do 20 oraz sprawne dodawanie i odejmowanie w zakresie pierwszej dziesiątki wraz ze stosownym zapisem.
   Rodzice nie powinni zatem martwić się, że wymagania będą zbyt wysokie. Warto także podkreślić, że w zalecanych warunkach i sposobie realizacji podstawy programowej dla klas I - III określony został sposób urządzenia sali lekcyjnej (część edukacyjna i rekreacyjna), a także wskazano ilość godzin, które uczeń powinien spędzać ucząc się metodami aktywnymi, czyli nie z zeszytem przy stoliku, jak podczas klasycznych zajęć szkolnych. Pozwala to uwzględnić w procesie dydaktycznym bardziej podatną na rozproszenie i mniej wytrwałą koncentrację uwagi sześciolatka oraz jego rozwój fizyczny i mniejszą niż u siedmiolatka dojrzałość społeczno - emocjonalną.
   Jakie zatem kryteria pomogą rodzicowi ocenić, kiedy przedszkolak jest dojrzały do podjęcia nauki w szkole? Zgodnie z opracowaną przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Skalą Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków ważna jest ocena dziecka w czterech obszarach - kompetencji poznawczych, aktywności, odporności emocjonalnej oraz sprawności psychomotorycznej. Dobrze zapowiadający się uczeń powinien być ciekawy świata, zadawać pytania, chętnie rozwiązywać zagadki. Powinien radzić sobie z klasyfikowaniem i szeregowaniem według określonej cechy. Ważna jest też sprawna komunikacja werbalna, umiejętność mówienia o swoich potrzebach, opowiadania historyjek obrazkowych. Bardzo istotna jest samodzielność i to nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także radzenia sobie z trudnościami.
   Dziecko dojrzałe do nauki w klasie pierwszej powinno wykazywać inicjatywę, starać się osiągnąć zaplanowany cel zapamiętując i wykonując polecenia osoby dorosłej oraz dokładając starań, by doprowadzić rozpoczętą pracę do końca. Powinno być sprawne ruchowo i manualnie tzn. łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi figurki z plasteliny, prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się prostymi narzędziami. Dobre przygotowanie do klasy pierwszej to także umiejętność dzielenia zdania na wyrazy, wyrazu na sylaby, a także łączenia sylab w wyraz oraz znajomość i umiejętność stosowania liczebników porządkowych oraz wykonywanie prostych operacji dodawania i odejmowania na konkretach (liczmany lub przedmioty).
   Jeśli dziecko nie spełnia powyższych wymagań konieczne jest uświadomienie rodzicom, że z decyzją o rozpoczęciu nauki w szkole warto jeszcze rok poczekać. Zaobserwowane zaburzenia z przebiegu procesów poznawczych, m.in. słaba pamięć, trudności ze spostrzeganiem, klasyfikowaniem i porządkowaniem, zaburzenia koncentracji uwagi, trudności w komunikacji, są zadecydowanym argumentem za pozostawieniem dziecka w przedszkolu. Szczególnie mocno podkreślić należy brak gotowości szkolnej u tych sześciolatkow, które mają trudności emocjonalne. Dotyczy to zwłaszcza tych dzieci, które podczas zabawy często reagują gniewem, złoszczą się i obrażają, łatwo wybuchają płaczem i mają tendencje do reakcji impulsywnych. Dla nich jeszcze jeden rok w przedszkolu to szansa na lepszą kontrolę emocji na starcie szkolnym.
   Podobnie dzieci lękowe, wycofujące się, potrzebujące stałego wsparcia nauczyciela czy innej osoby dorosłej. Bardzo niepokojące jest także unikanie przez dziecko sytuacji wymagających samodzielności. Rolą nauczyciela jest wówczas próba przekonania rodzica, aby poczekać z zakupem tornistra jeszcze jeden rok.
   Wspólny wysiłek placówek edukacyjnych w przekazaniu rodzicom rzetelnej wiedzy umożliwiającej podjęcie słusznej decyzji ma kluczowe znaczenie dla przyszłości każdego dziecka. Pochopny start w szkole może stać się przyczyną późniejszych trudności. Warto jednak podkreślić, że pozostawienie jeszcze na rok w przedszkolu sześciolatka, który jest w pełni dojrzały, aby sprostać obowiązkom i wyzwaniom klasy pierwszej jest ograniczaniem mu możliwości rozwoju. Zdolne dzieci potrzebują nowych wyzwań i odpowiedniej stymulacji - są gotowe do rozpoczęcia edukacji. Szkoda marnować ich potencjał w okresie życia, w którym są pełne zapału do nauki. (...)
Izabela Rodak, psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tychach
Fragment artykułu "6-latki w szkole." (Magazyn Szkolny 5/332 styczeń 2010 s.18)
online: 1 użytkownik, dziś: 118 użytkowników
Zachowaj trzeźwy umysłKubusiowi Przyjaciele NaturyDziecko W SieciSzkoła Bez PrzemocyPoznaj PolskęZachowaj trzeźwy umysłKubusiowi Przyjaciele NaturyDziecko W SieciSzkoła Bez PrzemocyPoznaj Polskę
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt W Zabrzu
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2004 - 2023 design by sid