Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
20.05.2024
Bazyli, Bernardyn, Krystyna, Aleksander, Anastazy, Asteriusz
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
BIBLIOTEKA - Plan Pracy
TREŚĆ TERMIN
PRACA PEDAGOGICZNA

Edukacja czytelnicza i medialna:
- prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, realizacja programu autorskiego
- wdrażanie do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów,
- aktualizowanie strony www biblioteki na stronie szkoły.cały rok
cały rok
cały rok


Kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów:
- poradnictwo w doborze książek,
- pomoc w przygotowywaniu uczniów do konkursów przedmiotowych,
- otaczanie opieką uczniów stroniących od książki,
- propagowanie książki popularnonaukowej,
- wyrabianie nawyku samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat,
- inspirowanie współzawodnictwa w czytelnictwie,
- konkursy czytelnicze:
"Polscy laureaci Nagrody Nobla"
"Krzysztof Kolumb i inni odkrywcy"
"Ciała niebieskie Układu Słonecznego i niezwykłe zjawiska astronomiczne"
- konkursy plakatowe z okazji świąt, rocznic, wydarzeń
- Biblioteczna Lista Przebojów,
- wydawanie gazetki szkolnej.cały rok
wg potrzeb
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

grudzień
styczeń
kwiecień
wg kalendarza
cały rok
cały rok


Praca z Kołem Przyjaciół Biblioteki:
- nabór nowych członków i wdrożenie ich do prac związanych z udostępnianiem zbiorów,
- zorganizowanie systemu łączności między biblioteką a poszczególnymi klasami,
- sporządzenie planu dyżurów w bibliotece,
- włączanie uczniów do prac nad przygotowaniem konkursów i imprez bibliotecznych,
- powołanie Koła Dziennikarskiego,
- praca nad gazetką szkolną,
- ocena pracywrzesień
październik
wrzesień
cały rok
wrzesień
cały rok
co miesiąc


Współpraca z nauczycielami:
- współpraca z n-lami j. polskiego i wychowawcami dotycząca poznawania preferencji czytelniczych uczniów,
- współpraca z zakresie organizowania konkursów,
- przygotowywanie przedmiotowych zestawień bibliograficznych,
cały rok
wg potrzeb
wg potrzeb


Samokształcenie i doskonalenie zawodowe:
- udział w warsztatach i konferencjach metodycznych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w innych formach dokształcania.wg potrzeb
wg potrzeb


Obsługa czytelników:
- prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami,
- pomoc w wyszukiwaniu materiałów na określony temat,
- pomoc w korzystaniu z księgozbioru podręcznego.cały rok
cały rok
cały rok


Czytelnia i jej funkcje:
- prowadzenie zajęć z aktywem bibliotecznym,
- prezencyjne udostępnianie czasopism i księgozbioru podręcznego,
- stała ekspozycja popularyzująca książki i czasopismacały rok
cały rok
cały rok

PRACE ADMINISTRACYJNO- TECHNICZNE

Gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów:
- uzupełnianie zbiorów drogą zakupów w miarę możliwości finansowych,
- uzupełnianie zbiorów poprzez zbiórkę książek wśród uczniów,
- opracowywanie rzeczowe i formalne nowych pozycji,
- selekcja – inwentaryzacja ubytków i protokolarne zdjęcie z inwentarza,
- konserwacja zbiorów – naprawa i oprawa książek,
- uzupełnianie katalogów i kartotek,
- prenumerata i akcesja czasopism,
- przygotowanie schematu katalogu przedmiotowego.wg możliwości
maj
wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
cały rok
cały rok
cały rok


Udostępnianie zbiorów – statystyka:
- rejestracja wypożyczeń książek,
- analiza kartoteki czytelników,
- statystyka czytelnicza dzienne, miesięczna, semestralna, roczna,
- prowadzenie grafiku wypożyczeń.cały rok
co miesiąc
cały rok
co miesiąc


Prace administracyjne:
- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
- rejestr odwiedzin w czytelni,
- sprawozdawczość semestralna i rocznacały rok
cały rok
stycz./czerw.

online: 1 użytkownik, dziś: 40 użytkowników
HelplineZachowaj trzeźwy umysłMinisterstwo Edukacji i NaukiKubusiowi Przyjaciele NaturySzkoła Bez PrzemocyHelplineZachowaj trzeźwy umysłMinisterstwo Edukacji i NaukiKubusiowi Przyjaciele NaturySzkoła Bez Przemocy
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2008 - 2024 design by sid