Szkoła Podstawowa nr 1 w Zabrzu
Masz wyłączoną obsługę javascript, niektóre funkcje na stronie mogą działać nieprawidłowo
14.07.2024
Kamila, Kamil, Marceli, Bonawentura, Stella, Damian, Kosma
Witamy wszystkich serdecznie na oficjalnej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu
Akcje I Programy - Kicaj Zdrowo
Projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. "Kicaj zdrowo" - Jak żyć bezpiecznie, zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie ?
puzzle

Honorowy patronat :
 • Prezydent Miasta Zabrze
 • Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach
Patronat medialny :
 • GTV Zabrze
 • Głos Zabrza i Rudy Śląskiej
 • Radio „Plus”
Organy pomocne w realizacji projektu :
 • Miejska Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu
 • Urząd Miasta Zabrze - Program „Aktywne Miasto”
 • Ks. Dziekan Józef Dorosz i Ks. Dziekan Marian Krojenka
 • Policja Miasta Zabrze
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zabrzu
 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Autorzy i koordynatorzy projektu: mgr Marzena Oterman i mgr Ludmiła Prusko, w naszej szkole koordynatorem projektu jest pani Katarzyna Kuzaj - Murawska.
foto Jakość i efektywność nauczania i wychowania zależy od rodzaju podejmowanych działań wychowawczych w szkole, kontaktów interpersonalnych, sposobu rozwiązywania konfliktu oraz fakt’ czy w danej placówce przestrzega się zasad i norm współżycia społecznego na co dzień. Nasz projekt został ukierunkowany na zadania znane nauczycielom, które wspierają rodzica w prawidłowym rozwoju ich dzieci. Uczniowie bardzo potrzebują wsparcia osób dorosłych, którym mogą zaufać, którzy pomogą im w dokonywaniu właściwych wyborów lub pokażą krótszą drogę do celu. Cel jest jeden. Dziecko musi umieć właściwie zachowywać się w sytuacjach trudnych, starsze dziecko winno pomóc młodszemu , stać się jego opiekunem, a w przyszłości być dobrym rodzicem dla swoich dzieci.
   Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożone jest bezpieczeństwo dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Dzieci są również narażone na zagrożenia spowodowane niefrasobliwością rodziców lub opiekunów. Te niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie i raportach policyjnych. Wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa jest jednym ze skutków rozwoju cywilizacji. Projekt edukacyjny „Jak żyć bezpiecznie , zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie ?” powinien stać się dla młodego człowieka wskazówką, jak powinien postępować, aby uniknąć tych zagrożeń. Uczeń po realizacji zadań winien postępować tak by mógł być przykładem respektowania praw ludzi i sam je przestrzegał. Zachowanie przepełnione życzliwością i odpowiedzialnością za swoje i innych życie staną się normą wśród uczniów zabrzańskich szkół podstawowych. Często wypadki, inne zachowania ryzykowne spowodowane są lekceważeniem obowiązujących zasad. Projekt wdroży dzieci do rozwijania u siebie możliwości psychospołecznych, właściwej komunikacji, poprawnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnościami pod okiem wychowawców w swojej klasie. Każda szkoła po realizacji projektu otrzymuje certyfikat, a uczeń biorący aktywnie udział w zajęciach znaczek - button „Kicaj zdrowo” ( zaprojektowany przez Teresę Kaszubską, uczennicę Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu ).
Jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, które może je spotkać, gdy samodzielnie wkroczą w dorosłe życie ?
Jest tylko jedno rozwiązanie - uświadamiać i kształcić dzieci :
 • na dzisiaj - uchronić ich życie i zdrowie przed urazami, niebezpieczeństwami tego świata
 • na przyszłość – dążyć do tego, aby stały się rozsądnymi użytkownikami cywilizacji, szanowały życie swoje i innych ludzi.
Najważniejsze jest, aby dziecko dowiedziało się, jakie mu grożą niebezpieczeństwa i umiało je rozpoznawać. Aby potrafiło unikać pułapek oraz zdolne było do samokontroli, odpowiednio zachowywało się na drogach, w miejscach publicznych, w domu, w sytuacjach zagrożenia życia. Pod hasłem "unikanie zagrożeń" należy również przekazać dzieciom wiedzę, mającą uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwami, przed staniem się ofiarami przestępstw.
   Projekt skierowany jest również do rodziców , którzy są najwspanialszymi partnerami szkoły. Dzięki ich wytrwałej i mądrej współpracy ze szkołą, nauczyciele mogą pochwalić się wysokimi efektami dydaktycznymi i wychowawczymi. Główne hasło projektu stworzyła dziewczynka klasy IV, która zwyciężyła w konkursie pod hasłem „Żyj zdrowo, bezpiecznie i trzeźwo”. Wymyślone logo konkursu „Kicaj zdrowo” stało się inspiracją do napisania tego projektu.

Temat projektu : Jak żyć bezpiecznie, zdrowo i trzeźwo we współczesnym świecie ? - „Kicaj zdrowo”
Adresat projektu : uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
Cel strategiczny : Kształcenie u uczniów potrzeby bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe dla ucznia :
 • Potrafi bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym
 • Zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania
 • Przestrzega reguł obowiązujących w grach i zabawach zespołowych
 • Zna rodzaje uzależnień i ich skutki
 • Wie, że w sytuacjach trudnych może liczyć na pomoc i wsparcie rodziny
 • Komunikuje swoje potrzeby i wie jak rozwiązuje się konflikty
 • Przygotowuje się do roli opiekuna młodszego kolegi lub rodzeństwa , a w przyszłości ojca i matki swoich dzieci.
Cele szczegółowe dla rodzica :
 • Rodzic wie, jak pomóc dziecku w sytuacji trudnej
 • Przygotowuje dziecko do życia i funkcjonowania w społeczeństwie
 • Kształtuje u dziecka umiejętności podejmowania właściwych decyzji w konkretnej sytuacji.
online: 1 użytkownik, dziś: 71 użytkowników
HelplineSieciakiErasmusDziecko W SieciNakarm Głodne DzieckoHelplineSieciakiErasmusDziecko W SieciNakarm Głodne Dziecko
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zgadzam się na przetwarzanie na stronie www.sp1zabrze.vot.pl moich danych osobowych.
powered by scms © 2008 - 2024 design by sid